ביטוח מנהלים ומקדם קצבה

ביטוחי המנהלים כוללים בתוכם מקדם קצבה. כלל הצבירה בפוליסה, מחולק במקדם זה והוא בעצם קובע את קצבת הפנסיה החודשית. להבדיל מקרן פנסיה, מקדם זה הינו קבוע. מכיוון שכך, ניתן לראות בביטוח מנהלים בעצם כביטוח מפני תוחלת חיים מעל הממוצע. לדעתי, רבים לא מעריכים את כדאיות הביטוח .בצורה נכונה

Continue reading

Why did I start to write this blog ?

Featured

After I’ve found myself seeking after other people’s experience, answers to my dailies issues, and after being asked for the same issues, I’ve decided to share my experience in this blog. I took the opportunity to share more fields of interests, rather than just technology, such as investments, and photography.
My intention is to keep it simple, provide some initial thoughts and reference for other articles that I found interesting. The target audience is mainly for technology enthusiasts, focusing on the practical side, with minimal knowledge requirements.